Overzicht commissies v.v. ONT - ONT

Overzicht commissies v.v. ONT

Overzicht commissies v.v. ONTCommissies v.v. ONT  
     
jeugdcommissie    
voorzitter JaapJan van der Molen 06 - 14 36 23 88
wedstrijdzaken Freerk-Jan Boonstra 06 - 81 13 33 05
  e-mail  
technische zaken Theo Burggraaff 06 - 22 69 10 76
secretaris Bettina Leijstra 06 - 51 54 87 09
coörd. JO19/17 Uilke Jongsma 06 - 48 00 43 10
coörd. JO15/14/13 JaapJan van der Molen (a.i.) 06 - 14 36 23 88
coörd. JO12/11 Wichard van der Veen 06 - 51 22 79 75
coörd. JO10/9/8 Mattie Vaatstra 06 - 51 06 28 70
coörd. MO’s Sjoerd Mulder 06 - 12 45 62 36
     
seniorencommissie    
technische zaken Ed van Hunnik 06 - 29 51 19 57
technische zaken Wieger L. van der Veen 06 - 13 92 08 34
wedstrijdzaken Otto Kooi 06 - 51 72 00 80
  e-mail  
     
technische zaken    
voorzitter a.i. Ed van Hunnik 06 - 29 51 19 57
hoofd jeugdopleidingen vacature  
senioren Wieger L. van der Veen 06 - 13 92 08 34
jeugd Theo Burggraaff 06 - 22 69 10 76
     
scheidsrechterscommissie    
aanstellingen Allard Wagenaar 06 - 30 68 87 15
begeleiding Ed van Hunnik 06 - 29 51 19 57
     
jeugdtoernooicommissie    
contactpersoon Eddy van der Let 06 - 21 21 87 77
     
vrijwilligerscommissie    
vrijwilligerscoördinator Peter Weersma 06 - 53 43 86 48
     
kantinecommissie    
kantinebeheerder Folkert Wilkens  06 - 25 44 11 67
planning ma - vr Menno Tjeerdsma 06 - 53 21 41 40
planning za Folkert Wilkens  06 - 25 44 11 67
lid Gea Reitsema 06 - 43 96 88 17
lid Monique Terpstra 06 - 15 39 36 70
     
kledingcommissie    
kleding Japke van der Meulen 06 - 13 10 47 94
kleding Annemien van der Veen 06 - 11 15 26 91
materiaal Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65
Kledingreglement    
     
sponsorcommissie/vrienden van ONT  
voorzitter Cecielle Keizer 06 - 42 49 11 26
secretaris vacature  
  Eddy van der Let 06 - 21 21 87 77
  Cindy Seegers 06 - 23 03 78 06
     
activiteitencommissie    
in oprichting    
     
supportersvereniging    
voorzitter Mattie Jongsma 06 - 28 96 32 03
secretaris Cornelie de Haan 06 - 11 80 12 10
penningmeester Kirsten van Halem 06 - 46 02 22 62 
alg. lid Grietje de Hoo 06 - 40 43 05 29 
alg. lid Margriet Jager 06 - 37 37 59 85
alg. lid Robert de Hoo 06 - 21 41 72 83
     
commissie gebouwen en velden  
voorzitter a.i. Jeen Visser 06 - 52 66 85 25
algemeen Meint Riemersma 06 - 37 59 45 65
     
stichting beheer clubhuizen (namens ONT)  
vice-voorzitter Tom Vink 06 - 14 59 81 42
penningmeester Monique Terpstra 06 - 15 39 36 70

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!