Reglement

Reglement

Wie zijn de Vrienden van ONT?
De Vrienden van ONT bestaat uit een groep mensen die een financiële bijdrage wil geven aan v.v. ONT. Met de opbrengst kunnen bepaalde projecten worden gerealiseerd die die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden.

Wie kunnen lid worden van de Vrienden van ONT?
Iedereen ouder dan 16 jaar kan lid worden van de Vrienden van ONT. Dit kunnen leden en oud-leden van v.v. ONT zijn, maar ook ouders van (jeugd)leden, bedrijven en jeugd- of seniorenteams.
Het is mogelijk om individueel, als koppel of als team deel te nemen, echter slechts één persoon heeft stemrecht. Het aantal leden is onbeperkt.

Wat kost het lidmaatschap van de Vrienden van ONT?
Het lidmaatschap van de vrienden van ONT bedraagt € 50,-- per seizoen, lopend van 1 juli t/m 30 juni en wordt aan het einde van deze periode stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap wordt betaald door middel van automatische incasso. Afschrijving vindt plaats in december of juni van elk jaar (afhankelijk van het moment van aanmelden).
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail (sponsorcommissie@vvont.nl) te geschieden. Wanneer een Vriend van ONT zijn of haar lidmaatschap in de loop van het seizoen beëindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor de rest van het seizoen verschuldigd.

Wat betekent het om lid te zijn van de Vrienden van ONT?

  • je steunt voetbalvereniging ONT
  • je krijgt een vermelding op het Vrienden van ONT-bord in de kantine van v.v. ONT en op de website van v.v. ONT
  • je hebt medezeggenschap over de besteding van de opbrengst van de vrienden van ONT
  • je wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen binnen de Vrienden van ONT

Hoe worden de leden van de Vrienden van ONT op de hoogte gehouden?
De leden worden via e-mail op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Bij aanmelding voor de Vrienden van ONT wordt gevraagd om het e-mailadres. Diegene die geen e-mailadres hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?
Elke Vriend van ONT mag met suggesties komen waar de opbrengst van de Vrienden van ONT  aan besteed kan worden. Indien er meerdere suggesties binnen zijn gekomen, dan zal er in mei een stemronde plaatsvinden onder alle leden van de Vrienden van ONT.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!