Contributie en kledingfonds - ONT

Contributie en kledingfonds

Contributie en kledingfonds

Contributieregeling en kledingfonds

1. Contributie en kledingfonds per 1 juli 2023
 (jaarlijkse indexering per 1 juli met 3%)  

contributietabel_2023-2024.jpg

Senioren (drie loten) en jeugdleden (twee loten) nemen verplicht loten af voor de Grote Clubactie. In oktober van ieder jaar wordt hiervoor met automatische incasso een extra bedrag afgeschreven. De lotnummers staan op het rekeningafschrift.

2. Betaling
(*) Per maand
Je machtigt v.v. ONT maandelijks je contri­butie af te schrijven. Meer infor­matie bij de penningmees­ter.

Per jaar
De contributie per jaar wordt geïncasseerd in augustus.

Per half jaar
De contributie per half jaar wordt geïncasseerd in augustus en januari.

Kledingfonds
Het kledingfonds wordt in januari geïncasseerd.

Waskosten
De waskosten (alleen senioren heren) wordt samen met het kledingfonds in januari geïncasseerd. 

v.v. ONT incasseert de gelden zoals hierboven aangegeven. Nieuwe leden wordt gevraagd hiervoor een machtiging te tekenen. Soms lukt een incasso niet en dan zal de volgende maand het bedrag opnieuw ter incasso aangeboden worden. 

3. Eenmalige kosten

  • Inschrijfgeld jeugd (nieuwe leden) € 10,00
  • Inschrijfgeld senioren (nieuwe leden) € 15,00 

4. Contributie en einde lidmaatschap
Opzegging mogelijk per 1-7 (opzeg­termijn één maand.) . Contributie blijft verschuldigd tot de opzegdatum (1-7). 

Hoe opzeggen?
Schriftelijk of per e-mail opzeggen bij de ledenadministratie.
Mondeling of telefonisch opzeggen is niet mogelijk. 

Ledenadministratie v.v. ONT
Sjoerd Riemersma
Healwei 8
9218 RH Opeinde
06 - 52 14 82 33
ledenadministratie@vvont.nl

5. Betalingsmogelijkheden v.v. ONT
Rabobank Drachte­n e.o. Rekeningnummer NL22RABO030.90.24.587 ten name van v.v. ONT.

5. Financiële ondersteuning voor contributie etc.
Er zijn nogelijkheden voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Voor meer informatie klik hier.

Kindpakket.png Sportfonds-logo-def.jpg

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!