Contributie en kledingfonds

Contributieregeling en kledingfonds

1. Contributie en kledingfonds per 1 juli 2021
 (jaarlijkse indexering per 1 juli met 3%)  

contributietabel_2020-2021.jpg

Senioren (drie loten) en jeugdleden (twee loten) nemen verplicht loten af voor de Grote Clubactie. In oktober van ieder jaar wordt hiervoor met automatische incasso een extra bedrag afgeschreven. De lotnummers staan op het rekeningafschrift.

2. Betaling
(*) Per maand
U machtigt v.v. ONT maandelijks uw contri­butie af te schrijven. Meer infor­matie bij de penningmees­ter.

Per jaar
De contributie per jaar wordt geïncasseerd in augustus.

Per half jaar
De contributie per half jaar wordt geïncasseerd in augustus en januari.

Kledingfonds
Het kledingfonds wordt in januari geïncasseerd.

Waskosten
De waskosten (alleen senioren heren) wordt samen met het kledingfonds in januari geïncasseerd. 

v.v. ONT incasseert de gelden zoals hierboven aangegeven. Nieuwe leden wordt gevraagd hiervoor een machtiging te tekenen. Soms lukt een incasso niet en dan zal de volgende maand het bedrag opnieuw ter incasso aangeboden worden. 

3. Eenmalige kosten

  • Inschrijfgeld jeugd (nieuwe leden) € 10,00
  • Inschrijfgeld senioren (nieuwe leden) € 15,00 

4. Contributie en einde lidmaatschap
Opzegging mogelijk per 1-7 (opzeg­termijn één maand.) . Contributie blijft verschuldigd tot de opzegdatum (1-7). 

Hoe opzeggen?
Schriftelijk of per e-mail opzeggen bij de ledenadministratie.
Mondeling of telefonisch opzeggen is niet mogelijk. 

Ledenadministratie v.v. ONT
Sjoerd Riemersma
Healwei 8
9218 RH Opeinde
06 - 52 14 82 33
ledenadministratie@vvont.nl

5. Betalingsmogelijkheden v.v. ONT
Rabobank Drachte­n e.o. Rekeningnummer NL22RABO030.90.24.587 ten name van v.v. ONT.

6. Alle kinderen moeten kunnen sporten!
Voetbalvereniging ONT wil graag dat alle kinderen kunnen voetballen. Ook kinderen uit gezinnen waar het moeilijk is om contributie op te brengen of bijvoorbeeld voetbalschoenen aan te schaffen.

In de gemeente Smallingerland kan financiële ondersteuning worden gevraagd voor o.a. voetbal via www.kindpakket.nl. In onze gemeente kan dat voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

Voor uitleg van de mogelijkheden die Stichting Leergeld in Smallingerland kan bieden, klik hier.Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de ONT ledenadministratie.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!